Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Застраховка "Професионални отговорности"

1. Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в лечебно заведение.
2. Професионална отговорност на лицата, упражняващи ветеринарномедицинска професия в лечебно заведение
3. Отговорност на Работодателя
4. Отговорност на Нотариус
5. Задължителна професионална отговорност на Адвокати
6. Задължителна застраховка – Отговорност на Туроператора
7. Отговорност на спедитор
8. Отговорност на превозвача
9. Отговорност но Застрахователен Брокер и Застрахователен Агент
10. Отговорност на строителя по ЗУТ
11. Отговорност на проектанта по ЗУТ
12. Отговорност за Хотелиера и ресторантьора
13. Професионална отговорност на счетоводители и одитори
14. Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
15. Други