Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Застраховка "Карго и отговорност на превозвача"

1. ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПРЕВОЗВАЧ по Закона за авомобилните превози или по CMR (когато е за международен автомобилен превоз)

Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса, или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до момента на доставянето й, както и за забавата при доставянето й.-Превозвачът дължи обезщетение за цялостна или частична липса на товара, което се изчислява според неговата стойност на мястото и по времето, когато е бил приет за превоз.Превозвачът дължи обезщетение при частична повреда на товара съобразно стойността на обезценяването му. Като това обезщетение не може да надвишава сумата, която би се получила при цялостна липса на товара.

ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА Е ЛИМИТИРАНА ДО – 8,33 разчетни парични единици на килограм липсващо бруто тегло. (Често се среща следното обозначение: 8,33 SDR (Special Drawing Right) или СПТ (специални права на тираж), предефинира се като кошница от валути на страните, които имат най-голям износ. Днес в нея влизат: еврото, японската йена, британската лира и американският долар. Съотношението на тежестта на отделните валути се предоговаря на всеки пет години.

ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА се поема от Застраховател при сключване на следните застраховки.

ЗАСТРАХОВКА – „Отговорност на превозвача за територията на Р. България“ , където отговорността на превозвача се регламентира от „Закона за автомобилните превози“

ЗАСТРАХОВКА – „Отговорност на Международен Автомобилен Превозвач“ (популярна като CMR) , където отговорността на превозвача се регламентира от „КОНВЕНЦИЯ ЗА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ“ (Конвенцията CMR)

Застраховките „Отговорност на превозвача за територията на Р. България“ и „Отговорност на Международен Автомобилен Превозвач“ (популярна като СМR) могат да бъдат сключени за срок от една година или за еднократен превоз.

2. Застраховка „Товари по време на превоз“ или „КАРГО“ застраховка

С оглед на факта, че ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА Е ЛИМИТИРАНА ДО – 8,33 разчетни парични единици на килограм липсващо бруто тегло.(за по-лесно 8-9 евро на кило.), а голяма част от превозваните товари имат значително по-висока цена на килограм ,то, за да бъде гарантиран интересът на собственика на товара, че ще бъде обезщетен напълно в случай на вредоносно събитие съществува така наречената „КАРГО“ застраховка. Покритието на карго застраховката може да включва: стойността по фактура на стоката и известно процентно завишение на тази стойност, също така и навлото. Карго застраховката е нискорискова и по-тази причина и на доста ниска цена – в болшинството случай под 0,5% от стойността на товара.

В случай на инцидент от първостепенно значение са правилните действия на шофьора.

Доказването на финансова стабилност е задължително изискване за лицензирането на превозвачите.