Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

"Медицинска застраховка за чужденци, пребиваващи в Република България"/"Medical Insurance for foreigners residing in the Republic of Bulgaria"

ТАРИФА за Задължителна медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи на територията на България при застрахователна сума от 60 000 лева

Срок на застраховката Премия по застраховката в лева /BGN/ Данък върху премията – 2% Общо дължима сума в лева
до 3 дни 7,06 0,14 7,20
до 7 дни 10,94 0,22 11,16
до 15 дни 16,76 0,34 17,10
до 1 месец 30,34 0.61 30.95
до 2 месеца 51,76 1.04 52.80
до 3 месеца 63,27 1,27 64,54
до 4 месеца 69,02 1,38 70,40
до 5 месеца 78,63 1,57 80,20
до 6 месеца 96,00 1,92 97,92
до 7 месеца 128,00 2,56 130,56
до 8 месеца 128,00 2,56 130,56
до 9 месеца 128,00 2,56 130,56
до 10 месеца 160,00 3,20 163,20
до 11 месеца 160,00 3,20 163,20
до 12 месеца 160,00 3,20 163,20

1. За лица над 65 г. се прилага завишение от 50%.
2. За лица над 70 г. се прилага завишение от 100%.
3. За лица над 75 г. се прилага завишение от 200%.
4. Възрастта на лицата се определя към датата посочена за начало на застраховката.