Свържете се с нас
02 980 19 83   0888 84 22 50
office@hans-ins.com

"Застраховка Медицински Разноски за Чужбина"

Застраховка Злополука с Медицински разноски

С включен АСИСТАНС 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата

Що е то АСИСТАНС? – Компания партньор на застрахователя, която ще Ви съдейства, организира и заплаща медицинските разходи до лимита посочен в застрахователната полица.

1. Вие пътувате един два, три пъти в годината: на почивка или по работа.

Разумният лимит за неотложни медицински разходи в следствие на злополука или акутно заболяване е мин. 10 000 евро./ с лимит за спешно стоматологично лечение 150 евро/

Цена на застраховката при лимит от 10 000 евро:

Пътуване с продължителност от 1 до 4 дни  – 5,10лв.
Пътуване с продължителност над 4 дни  – по 1,02лв. на ден.

Отстъпки

 • При организирани групови пътувания се правят следните отстъпки от общата премия:
 • При групи от 11 до 30 лица – 10%
 • При групи от 31 до 70 лица – 20%
 • При групи над 70 лица – 30%
 • При семейни пътувания – двама родители(на възраст 18 и 65 години) и деца на възраст под 18  години – 50% отстъпка за всички деца
 • Семейство са родители и деца до 18 годишна възраст.

Надбавки

 • За лица на възраст от 65 до 70 години премията се увеличава с 50% с лимит до 10 000 EUR
 • За лица на възраст от 71 до 75 години премията се увеличава със 100% (двойно) с лимит до 5 000 EUR
 • За лица на възраст от над 75 години премията се увеличава с 200% (тройно) с лимит до 4 000 EUR
 • Лица на възраст 80 и повече години се застраховат след преглед и разрешение от ЦУ
 • При пътувания с цел работа премията се увеличава със 100% (двойно)
 • При пътувания с цел упражняване на любителски спорт премията се увеличава със 100% (двойно)
 • При пътуване в САЩ и Канада и Турция премията се завишава с 20%.

Данък върху застрахователните премии

На всяка полица върху крайната премия след начисленията и/или отстъпките се начислва 2% данък

2. Вие пътувате често в чужбина

МУЛТИТРИП (Застраховка Живот с медицински разноски за многократно пътуване) – Застраховка със срок от 1 година, която покрива неограничен брой пътувания, но не по-дълги от 31, 62 или 92 дни.

Цена при лимит от 15 000 Цена при лимит от 30 000
Пътувания до 31 дни – 50,70лв. Пътувания до 31 дни – 59,70лв.
Пътувания до 62 дни – 85,70лв. Пътувания до 62 дни – 118,70лв.
Пътувания до 92 дни – 135,70лв. Пътувания до 92 дни – 176,70лв.
 • При пътувания с цел работа(физически труд, селскостопански работници, шофьори, строителни работници) – премията се завишава с 25%
 • При пътуване в САЩ, Канада и Турция, премията се завишава с 20%
 • За лица на възраст от 65 до 70 години, премията се завишава с 50%

Необходими данни за сключване на полицата

1. Трите имена на лицето/лицата желаещи да сключат застраховка(изписани на латиница, както са в личната карта), – задължително
2. ЕГН – задължително
3. Телефон за връзка – задължително