Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

"Застраховка за Чужбина"

Застраховка Злополука с Медицински разноски

С включен АСИСТАНС 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата

Що е то АСИСТАНС? – Компания партньор на застрахователя, която ще Ви съдейства, организира и заплаща медицинските разходи до лимита посочен в застрахователната полица.

1. Вие пътувате един два, три пъти в годината: на почивка или по работа.

Разумният лимит за неотложни медицински разходи в следствие на злополука или акутно заболяване е мин. 10 000 евро./ с лимит за спешно стоматологично лечение 300 евро/

Цена на застраховката при лимит от 10 000 евро за територията на Цял свят без Сащ, Канада, Турция, Република Украйна, Руска Федерация и Република Беларус при основно застрахователно покритие включващо: Неотложни медицински разходи вследствие на акутно заболяване или злополука, разходи за медицинско транспортиране и репатриране, включително в резултат на заболяване от COVID-19

Пътуване с продължителност от 1 до 3 дни  – 5,10лв(крайна цена с включени 2% ДЗП)
Пътуване с продължителност над 3 дни  – по 1,33лв. на ден(крайна цена с включени 2% ДЗП)

Отстъпки

 • При организирани групови пътувания се правят следните отстъпки от общата премия по основното покритие:
 • При групи от 11 до 30 лица – 10%
 • При групи от 31 до 70 лица – 20%
 • При групи над 70 лица – 30%
 • При семейни пътувания – двама родители(на възраст 18 и 65 години) и деца на възраст под 18  години – 50% отстъпка за всички деца
 • Семейство са родители и деца до 18 годишна възраст.

Надбавки

 • За лица на възраст от 65 до 70 години премията се увеличава с 50% с лимит до 10 000 EUR
 • За лица на възраст от 71 до 75 години премията се увеличава със 100% (двойно) с лимит до 5 000 EUR
 • За лица на възраст от над 75 години премията се увеличава с 200% (тройно) с лимит до 4 000 EUR
 • Лица на възраст 80 и повече години се застраховат след преглед и разрешение от ЦУ
 • При пътувания с цел работа премията се увеличава със 100% (двойно)
 • При пътувания с цел упражняване на любителски спорт премията се увеличава със 150%
 • При пътуване в Цял свят без Република Украйна, Руска федерация и Република Беларус, премията се завишава с 40% по основното покритие.

Данък върху застрахователните премии

На всяка полица върху крайната премия след начисленията и/или отстъпките се начислва 2% данък

2. Вие пътувате често в чужбина

МУЛТИТРИП (Застраховка Живот с медицински разноски за многократно пътуване) – Застраховка със срок от 1 година, която покрива неограничен брой пътувания, но не по-дълги от 31, 62 или 92 дни.

Цена при лимит от 15 000 Цена при лимит от 30 000
Пътувания до 31 дни – 56,10лв. Пътувания до 31 дни – 66,30лв.
Пътувания до 62 дни – 95,88лв. Пътувания до 62 дни – 132,60лв.
Пътувания до 92 дни – 151,98лв. Пътувания до 92 дни – 198,90лв.

Посочените цени са крайни с включени 2% ДЗП

 • При пътувания с цел работа(физически труд, селскостопански работници, шофьори, строителни работници) – премията се завишава с 50%
 • При пътуване в Цял свят без Република Украйна, Руска федерация и Република Беларус, премията се завишава с 40% по основното покритие.
 • За лица на възраст от 65 до 70 години, премията се завишава с 50%

Необходими данни за сключване на полицата

1. Трите имена на лицето/лицата желаещи да сключат застраховка(изписани на латиница, както са в личната карта), – задължително
2. ЕГН – задължително
3. Телефон за връзка – задължително