Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Застраховка "Пътна помощ за чужбина"

Осигурена денонощна пътна помощ при ПТП или техническа повреда на автомобила от „ДЗИ-Общо Застраховане“ ЕАД /застраховател/ и „Корис България“ ЕООД /асистираща компания/

Цена на застраховка „Пътна Помощ за Чужбина“:

За 15 дни        –   35,70 лв.

За 1 месец      –   71,40 лв.

За 3 месеца    – 204,00 лв.

За 6 месеца    – 357,00 лв.

За 12 месеца  – 510,00 лв.

Важно: застраховката влиза в сила най-рано 5 дни след нейното сключване.

Териториален обхват: Държавите-членки на Европейския съюз и държавите-членки на Международното споразумение „Зелена карта”

 Застраховани лица и обекти:

Според Общите Условия на тази застраховка се застраховат следните МПС: Леки и товарни автомобили, каравани и ремаркета с общо тегло до 3,5 тона, в които местата за сядане не превишават 9 броя (вкл. мястото на водача), с разстояние от предната броня до края на задното колело не повече от 4,8 метра, и мотоциклети, снабдени с български регистрационни номера (постоянни, временни или транзитни). Услугите се предоставят за неограничен брой пътувания извън територията на Република България, предприети през срока на застраховката, като продължителността на всяко отделно пътуване е до 90 последователни дни. По тази клауза ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява право на ЗАСТРАХОВАНИЯ да ползва пътна и/или правна помощ и покрива разходи, свързани с моментното здравословно състояние на ползващото лице по застраховката, при настъпване на застрахователно събитие в чужбина

Не се застраховат МПС:

– на възраст над 20 години, към датата на сключване на застраховката.

– с невалидни регистрационни табели;

– с чуждестранни регистрационни номера;

– които се използват за извършване на таксиметрова дейност, превоз на опасни товари, отдаване под наем (рент-а-кар) и на оперативен лизинг, участия в състезания или учебни автомобили, както и МПС, които са технически неизправни, съгласно Закона за движение по пътищата;

– временни (дилърски) табели;

      За повече и по-подробна информация, моля, разгледайте общите условия на застраховката, където на страница 1ва ще намерите преддоговорна информация съгласно чл.324 от Кодекса на Застраховането! А на страница 3та Раздел III: Асистанс за Чужбина ще можете да прочетете в детайли всички покрити рискове.

ДЗИ Общи Условия ПОМОЩ НА ПЪТЯ с включена преддоговорна информация съгласно чл. 324 от Кодекса за Застраховането

ДЗИ – Информационен Документ – „Помощ на Пътя“