Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Застраховка "Пътна помощ за България"

Застраховката покрива

 • Алианц България организира и заплаща разходите по осигуряване на техническа помощ в случай, че автомобилът не е в движение поради ПТП или повреда по време на път;
 • Ако ремонтът не може да бъде извършен на място, се организира транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз;
 • Транспортиране на всички пътници в автомобила от мястото на ПТП до най-близкия населен пункт, от който може да се извърши връщането им до дома с обществен транспорт;
 • В зависимост от конкретния случай, се резервира и заплаща хотел до лимита, посочен в застрахователната полица;
 • Транспортиране до Център за спешна медицинска помощ вследствие на ПТП;
 • Ако е необходимо, след приключване на лечението се осигурява и заплаща специализиран транспорт до дома.

Застраховани са всички пътници в съответното МПС, като броят им не трябва да надвишава броя на местата посочен в свидетелството за регистрация.

Застрахователни суми

 1. Поемат се разходите за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до 2 000лв;
 2. Разходи за хотел до 2 000лв.  Максимум една нощувка на събитие и лимит за едно лице 40 лв. за нощувка;
 3. Поемат се разходите за транспортиране на застрахован до лечебно заведение или дома и разходите за неотложна медицинска помощ.  Лимит за една година 6 000лв. Подлимит за едно лице 500лв;
 4. Поемат се разходи за репатриране на тленни останки на застрахован до 2000лв;
 5. Разходи за транспортиране на застрахован до населен пункт до 2 000лв.

Обхват и цена на застраховката

 1. Вариант 1 за 25,50лв. – обхваща територията на цялата страна с изключение на населеното място по местодомуване на автомобила, посочено в полицата;
 2. Вариант 2 за 51лв. – с разширено териториално покритие, т.е. включва и територията на местодомуване на автомобила за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на МПС до най-близкия сервиз.

Как да постъпите в случай на застрахователно събитие

Не се колебайте и позвънете в Асистанс центъра на Алианц България! Телефоните са посочени в полицата. 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието ще Ви бъде осигурена необходимата помощ.

 1. Информационен Документ – Автоасистанс за България
 2. Общи Условия Автоасистанс за България
 3. ЗАД Алианц България – Преддоговорна информация по чл. 324 от Кодекса за Застраховането