Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Застраховка "Гражданска отговорност" и зелена карта

.

Зелена Карта

Също така известна като Международен Сертификат за автомобилно застраховане. Това е международно признат документ (в страните, в които зелената карта е валидна) и служи като разпознаваемо доказателство за наличието на застраховка Гражданска Отговорност на Вашето МПС в случай на пътно транспортно произшествие, докато сте в чужбина. Считано от 16.09.2009г. с влизането в сила на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент отпада задължението за сключване и контрола за наличие на сертификат „Зелена Карта“.

Сертификатът „Зелена Карта“ е необходим единствено при преминаване на МПС през територията на държави, които са извън Европейския Съюз, Европейското Икономическо Пространство и не са страни по Рамковия Многостранен Гаранционен Договор между Националните бюра.

При преминаване през държава членка на ЕС и на ЕИП , както и Швейцария, Хърватска, Сърбия и Андора сертификат „Зелена Карта“ не е задължителен, но ако Ви се наложи да удостоверите наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, то той ще Ви е от полза.

Проверка за сключена застраховка Гражданска отговорност
Справка за виновно причинено ПТП