Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Кои сме ние

лиценз застрахователен брокер

 

 

В портфолио ни присъстват само най-добрите застрахователни компании, за да съм сигурен, че ще Ви гарантирам най-добрите продукти и цени на пазара. Така Вие ще можете да защитите своите любими хора и имущество по най-добрия начин.

Целта ни като екип е да сме стабилна и независима структура, създаваща реална стойност за нашите клиенти. Това, което искаме, е да изградим доверие и дългогодишно партньорство помежду си. За голяма част от клиентите си работим още от миналия век. Нашият опит и дълголетие означават, че имаме процеси и решения, на които нашите клиенти могат да разчитат.

иван гумнеров ханс инс
Казвам се Иван Гумнеров и съм застрахователен посредник повече от 27 години. Познавам персонално всички свои клиенти. За мен те са причината да развивам този бизнес. Аз и моят екип сме Вашият личен застрахователен брокер. За нас е удоволствие да се срещнем с Вас, да Ви изслушаме, да разберем Вашите нужди в областта на застраховането и да намерим най-доброто решение за тях.

тони ханс инс

Нашите предимства

 

 

 

ОТЗИВИ И МНЕНИЯ ОТ НАШИ КЛИЕНТИ

  • Лично и честно отношение към всеки клиент;
  • Персонално консултиране с цел откриване на оптималния застрахователен продукт за нуждите на клиента;
  • Посещение на място в удобно за клиента време.
  • Своевременно и приятелско обслужване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.325 от КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО 

ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” с ЕИК 121426577 със седалище и адрес на управление: 1612 гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 72, ет. 2, ап. 3 /фирмено дело 7545 от 13.06.1997г. на Софийски Градски Съд Фирмено Отделение/ е застрахователен брокер с Разрешение на Комисия за финансов надзор за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България: № 09-ЗБ от 04.08.2003г. и решение 542-ЗБ от 28.07.2006г. на КФН за вписване в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за Финансов Надзор на основание по чл. 30, ал. 1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор. Споменатите факти можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор с настоящ адрес: 1000 София, ул. Будапеща, № 16 , тел. +3592 94 04 999 или на интернет сайта и www.fsc.bg

ЕТ “Ханс – Иван Гумнеров” не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Фирма „Ханс – Иван Гумнеров” е Едноличен Търговец и по тази причина е невъзможно застраховател или компания собственик на застраховател да притежават гласове в общото събрание или дялове от капитала на застрахователния брокер.

В случай, че ползвателят на застрахователни услуги има оплакване от предоставяната от ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” услуга, жалба може да бъде подадена на адрес: 1612 София, ул. „Хризантема” № 18-20 /вход от към улицата/ до г-н Иван Гумнеров или на електронна поща office@hans-ins.com и телефон 0888 84 22 50 или 0887 30 81 81. ЕТ “Ханс – Иван Гумнеров” се ангажира да получите отговор на Вашата жалба в 14 дневен срок на посочен от Вас адрес. Жалби срещу ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” могат да бъдат подавани пред Комисията за финансов надзор до Заместник председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор” и други държавни органи, както и до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество.

Като застрахователен брокер ЕТ „Ханс-Иван Гумнеров“ извършва застрахователно посредничество въз основа на възлагане от своите клиенти-ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните компании.

Като застрахователен брокер ЕТ „Ханс-Иван Гумнеров“ не предоставя съвети (лични препоръки) на своите клиенти във връзка със сключване на даден застрахователен договор, а предоставя обективна информация с цел,  ползвателят на застрахователни услуги да направи информиран избор на застраховка. Вие имате правото да поискате от ЕТ „Ханс-Иван Гумнеров“ да Ви изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ние имаме правото да приемем или откажем изготвянето му.

Съгласно чл. 301, ал. 3, от Кодекса за Застраховане при извършване на застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен застрахователен договор ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров“ получава възнаграждение(комисион), което е включено в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Въз основа на информацията предоставена в писмен вид от ползвателя на застрахователни услуги преди сключването на застрахователния договор ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” определя потребностите и изискванията на клиента си.