Условия за ползване на сайта

Общи положения

Тези правила влизат в сила автоматично от момента, в който вие заредите някоя от страниците на този сайт и могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение.

Използването на този сайт и всички негови съставни части, в това число текст, изображения, мултимедия, клипове, документи и други материали (съдържание) означава приемане на правилата за ползване на сайта. По-нататъшното ви присъствие и използване на този сайт удостоверява вашето безпрекословно съгласие, и приемане на настоящите правила.

Авторски права

С изключение на обектите на чуждо авторско право, съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на създателите му.

Всички лога и търговски марки са собственост на съответните компании.

Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде публикувана другаде без писменото съгласие на ЕТ „ХАНС – Иван Гумнеров“.

При изграждането на сайта са използвани материали от WPZOOM, cemagraphics, bxSlider, Miha Hribar.

Права, задължения, гаранции, отговорности

Потребителите носят пълна отговорност за действията си на този сайт.

ЕТ „ХАНС – Иван Гумнеров“ не поема отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта или който и да е продукт или услуга предлагани от нас. При никакви обстоятелства ЕТ „ХАНС – Иван Гумнеров“ не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.

Други уеб сайтове

Този сайт може да съдържа връзки към други уеб сайтове. Правилата за ползване на тези уеб сайтове могат да се различават от правилата за ползване на този уеб сайт. ЕТ „ХАНС – Иван Гумнеров“ не поема отговорност за истинността на информацията показвана на тези уеб сайтове, нито за точността или актуалността й.

Проследяване

Всички уеб сайтове, включително този, записват техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността.

Лични данни

Можете да използвате този сайт без да въвеждате каквито и да било лични данни. Такива данни трябва да въведете единствено при извършване на покупка. Тези данни се събират и използват единствено за извършване на услугата, която сте заявили. ЕТ „ХАНС – Иван Гумнеров“ е регистрирана в КЗЛД.

Cookies

Този сайт използва cookies. Cookies не съдържат лична информация.

Цени

Всички посочени цени са в български лева.