Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Защо да се застраховам

 

 

 

Не е тайна, че много хора си задават този въпрос. И липсата на адекватен и разбираем отговор ги кара за пореден път да отложат застраховането. А това може да бъде в техен сериозен ущърб.

Реалността е такава, че цялото ни имущество, здраве и живот са изложени на опасности, върху които ние нямаме контрол. Не искаме да признаем пред себе си съществуването на такива опасности, за да не мислим за възможните негативни събития в живота ни. И така всеки път отлагаме или игнорираме тази тема, докато един ден не стане късно. Защото независимо дали мислим за тях, или не, тези рискове съществуват и тяхното реализиране носи вреди. Често в такива мащаби, че финансовите средства, необходими за възстановяване, са непосилни за повечето хора.

Как застраховката помага срещу рисковете

Сключвайки застраховка Вие подписвате и получавате договор наречен Застрахователна полица. Той се сключва между Вас и избраната от Вас застрахователна компания. След сключването на този договор застрахователната компания се задължава да носи риска от настъпване на вредоносни събития. В случай на настъпване на такива, тя има ангажимента да изплати застрахователно обезщетение отбелязано в полицата.

Застраховането е оправдана инвестиция

Макар в определени ситуации сумата на застрахователната премия наистина да изглежда висока, трябва да се отчита фактът, че в случай на застрахователно събитие, обезщетението, което ще получите, ще ви позволи да се грижите за прехраната и поддръжката на дома и семейството си, дори ако се случи да се окажете с трайна нетрудоспособност. Затова далновидният човек гледа на застраховката като инвестиция, а не като допълнителен разход. Застрахователната полица може да направи за Вас и вашето семейство много повече, отколкото спестените от нея пари. Тя ще ви осигури спокойствие, сигурност, финансова стабилност и предвидимост на разходите.