Свържете се с нас
02 980 19 83   0888 84 22 50
office@hans-ins.com

Застраховка "Чужденци в България"

ПРОМОЦИОНАЛНА ТАРИФА за Задължителна медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи на територията на България при застрахователна сума от 60 000 лева

Промоционална тарифа до 31.12.2014 г.

Срок на застраховката Премия по застраховката в лева /BGN/ Данък върху премията – 2% Общо дължима сума в лева
до 3 дни 7,06 0,14 7,20
до 7 дни 10,94 0,22 11,16
до 15 дни 16,76 0,34 17,10
до 1 месец 30,34 0.61 30.95
до 2 месеца 51,76 1.04 52.80
до 3 месеца 63,27 1,27 64,54
до 4 месеца 69,02 1,38 70,40
до 5 месеца 78,63 1,57 80,20
до 6 месеца 96,00 1,92 97,92
до 7 месеца 128,00 2,56 130,56
до 8 месеца 128,00 2,56 130,56
до 9 месеца 128,00 2,56 130,56
до 10 месеца 160,00 3,20 163,20
до 11 месеца 160,00 3,20 163,20
до 12 месеца 160,00 3,20 163,20

1. За лица над 65 г. се прилага завишение от 50%.
2. За лица над 70 г. се прилага завишение от 100%.
3. За лица над 75 г. се прилага завишение от 200%.
4. Възрастта на лицата се определя към датата посочена за начало на застраховката.