Свържете се с нас
02 980 19 83   0888 84 22 50
office@hans-ins.com

"Застраховка на куче" и "Застраховка на котка"

Само за 15 лева годишно

Застраховката на Вашия домашен любимец: куче или котка покрива:

  1. Медицински разноски в следствие на злополука: ветеринарно медицински услуги, медикаменти, стационарно лечение, лабораторни изследвания, рентгенови снимки и други подобни. Покриват се разходи до 1000 лева за година срещу представени фактури
  2. Отговорността на застрахования (стопанина) за вреди нанесени на трети лица, в следствие на отглеждането на домашен любимец. Лимитът на отговорността е 2000 лева за година

Застраховката за Вашия домашен любимец се предлага като допълнителна опция към застраховката на Вашия апартамент или къща