Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

"Застраховка на куче" и "Застраховка на котка"

Само за 15 лева годишно

Застраховката на Вашия домашен любимец: куче или котка покрива:

  1. Медицински разноски в следствие на злополука: ветеринарно медицински услуги, медикаменти, стационарно лечение, лабораторни изследвания, рентгенови снимки и други подобни. Покриват се разходи до 1000 лева за година срещу представени фактури
  2. Отговорността на застрахования (стопанина) за вреди нанесени на трети лица, в следствие на отглеждането на домашен любимец. Лимитът на отговорността е 2000 лева за година

ВАЖНО! Застраховката за Вашия домашен любимец се предлага от ЗК „Уника“ АД като допълнителна опция към застраховката на Вашия апартамент или къща: „У Дома и Щастлив“

  1. Специални Условия на комбинирана застрахователна полица У Дома и Щастлив
  2. Информационен документ – У Дома и Щастлив
  3. Уника – Преддоговорна информация по чл. 324 и чл. 326