Свържете се с нас
0888 84 22 50   0887 30 81 81
office@hans-ins.com

Застраховка "У дома и щастлив"

Застраховка Имущество

Тази застраховка покрива пълна загуба или частично увреждане на недвижимо имущество (сграда) и/или движимо имущество, в резултат на събитие, покрито по общите условия на застраховката. Ние Ви предлагаме три пакета с различен обхват на покритието. Изберете този, който най-точно отговаря на потребностите Ви!

Лесно и удобно

Максимално облекчена процедура за сключване. Не се изисква опис на имуществото. Само с няколко лесни стъпки можете да застраховате дома и имуществото си бързо и удобно.

Без допълнително заплащане в застраховката се включват подобрения в жилището до 10% от застрахователната сума, както и новопридобито имущество до 3% от застрахователната сума.

Предимства

Можете да изберете застрахователно покритие за движимо и недвижимо имущество по един от трите пакета: “СТАНДАРТ”, “КОМФОРТ” или “ПРЕСТИЖ”.

Вие избирате дали да сключите само застраховка „Имущество” от комбинираната полица или да си гарантирате максимално застрахователно покритие, като добавите и избираемите застраховки „Гражданска отговорност” и „Злополука”.

Според конкретните потребности на домакинството можете да изберете срещу допълнително заплащане и една или повече от следните групи покрити рискове: „Пътуване”, „Късо съединение/токов удар” и „Домашен любимец”.

Вие избирате как да заплатите застрахователната премия – еднократно или на разсрочени вноски.

Покрити рискове

 

Покрити рискове

Застраховани разходи

Стандарт

- пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, буря, пороен дъжд, градушка, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, наводнение;

- за гасене на пожар;

- за разчистване, транспорт и депониране на отпадъци.

Комфорт

Всички покрити рискове по пакет “СТАНДАРТ” + следните рискове:

- злоумишлени действия на трети лица, авария на инсталации, счупване на стъкла;

- само за движимо имущество: кражба чрез взлом, кражба чрез използване на техни-чески средства, грабеж, щети по време на транспорт при смяна на адреса;

- за гасене на пожар;

- за разчистване, транспорт и депониране на отпадъци;

- за установяване на причините и отстраняване на щетите по инста-лацията при авария на инсталация.

Престиж

Всички покрити рискове по пакет “КОМФОРТ” + следните рискове:

- свличане и срутване на земни пластове, земетресение, удар от пътно превозно средство, индиректно попадение на мълния;

- само за движимо имущество: развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване на хладилна техника, счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс, аквариуми;

- за гасене на пожар;

- за разчистване, транспорт и депониране на отпадъци;

- за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на инсталация;

- за наемане на алтернативно жилище или хотел;

- за възстановяване на входна врата или ограда;

- за отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат/ загубен ключ.

Допълнителни покрития

„Домашен любимец” гарантира покритие на отговорност към трети лица за вреди в резултат на отглеждането на куче или котка. Покриват се и медицинските разноски в случай на злополука с кучето или котката.

„Късо съединение/токов удар” е разумен избор за още по-голяма застрахователна защита, особено за притежателите на скъпоструваща компютърна, видео и аудио техника.

Допълнителното покритие „Пътуване” гарантира застрахователна закрила за движимо имущество /в рамките на определен лимит/ извън адреса, посочен в полицата, но при условие, че застрахователното събитие е настъпило в затворено помещение.

Уника – Преддоговорна информация по чл. 324 и чл. 326 от Кодекса за Застраховането

Информационен документ – У Дома и Щастлив

Специални Условия на комбинирана застрахователна полица У Дома и Щастлив

Общи Условия Имущество на Физически Лица ЗК Уника АД в сила от 01.02.2024г.