Свържете се с нас
02 980 19 83   0888 84 22 50
office@hans-ins.com

Застраховка "Пътна помощ за чужбина"

от  ЗАД „Алианц България“ и Coris International

Осигурена денонощна пътна помощ при неизправност на автомобила, помощ при  кражба или грабеж.

Застраховани лица и обекти:

 1. Според Общите условия на тази застраховка се застраховат следните МПС: Леки автомобили до 9 места(вкл. мястото на водача); Товарни автомобили с максимално общо тегло до 3,5 тона; Мотоциклети с обем на двигателя до 50 см3.
 2. Застраховани са водачът и пътниците в застрахованото МПС без значение на тяхното гражданство. Като общият брой на водача и пътниците не трябва да надвишава броя на местата посочен в Свидетелството за регистрация на МПС.

Териториален обхват на застраховката

 • Територията на всички европейски държави, вкл. и азиатската част на Турция, с изключение на териториите на Република България, Молдова и Украйна

Застраховката може да се сключи за срок от 15 дни до 1 година.

Застраховката покрива

 1. Ремонт на автомобила на място и заплащане на разходите за него до лимита, посочен в полицата – 250 евро.
 2. Транспортиране на автомобила до най-близкия сервиз, в случай, че ремонтът не може да бъде извършен на място – лимит 250 евро.
 3. Осигуряване и заплащане на разходите за хотел в случай, че ремонтът на автомобила не може да бъде извършен веднага. За не повече от три денонощия, за максимум 75 евро на нощувка на застраховано лице.
 4. Заплащане на разходите за паркинг на неизправния автомобил за срок, не по-дълъг от 3 дни и до лимит – 50 евро.
 5. Ако автомобилът не подлежи на ремонт или ремонтът е икономически нецелесъобразен, се организират и заплащат разходите за бракуване на автомобила до (100 евро) в съответната държава, както и завръщането на водача и пътниците в автомобила до България (с влак 1ва класа или в случай, че пътуването отнема повече от 12часа – със самолет икономична класа);
 6. В случай, че автомобилът Ви стане обект на кражба или грабеж, се осигурява или се заплащат разходите за хотел на застрахованите лица(максимум 75 евро на нощувка на застраховано лице) за периода на издирване. В случай, че автомобилът не бъде открит в рамките на 48 часа, заплащаме разходите за завръщането на пътниците в България(с влак 1ва класа или в случай, че пътуването отнема повече от 12часа – със самолет икономична класа);
 7. Ако водачът претърпи телесни увреждания или болест и не е в състояние да управлява автомобила, а никой от пътниците не е правоспособен водач, се осигурява една от следните услуги: или връщане на пътниците в България, или пътуване на посочено от застрахования лице от България до мястото, където се намират, с цел да поеме управлението на автомобила и пътниците в него(с влак 1ва класа или в случай, че пътуването отнема повече от 12часа – със самолет икономична класа);
 8. В случай, че водачът или някой от пътниците починат в резултат на ПТП, се извършва организирането и се заплащат разходите по репатриране на тленните останки до мястото за погребение в България. (без лимит за разходите)

Цената на застраховката се определя от възрастта на МПС и срока на застраховката

Срок За МПС на възраст до 8год. включително от датата на производството За МПС на възраст над 8год. включително от датата на производството
15 дни 35,91лв. 43,10лв.
1 месец 65,83лв. 79,00лв.
3 месеца 219,44лв. 263,33лв.
6 месеца 299,24лв. 359,09лв.
9 месеца 398,99лв. 478,79лв.
1 година 458,84лв. 550,61лв.
 1. Общи Условия Автоасистанс за Чужбина
 2. Информационен Документ – Автоасистанс
 3. ЗАД Алианц България – Преддоговорна информация по чл. 324 от Кодекса за Застраховането