Свържете се с нас
02 980 19 83   0888 84 22 50
office@hans-ins.com

Кои сме ние

лиценз застрахователен брокер

 

 

В портфолио ни присъстват само най-добрите застрахователни компании, за да съм сигурен, че ще Ви гарантирам най-добрите продукти и цени на пазара. Така Вие ще можете да защитите своите любими хора и имущество по най-добрия начин.

Целта ни като екип е да сме стабилна и независима структура, създаваща реална стойност за нашите клиенти. Това, което искаме, е да изградим доверие и дългогодишно партньорство помежду си. За голяма част от клиентите си работим още от миналия век.

иван гумнеров ханс инс
Казвам се Иван Гумнеров и съм в застрахователния бранш повече от 24 години. Познавам персонално всички свои клиенти. За мен те са причината да развивам този бизнес. Аз и моят екип сме Вашият личен застрахователен брокер. За нас е удоволствие да се срещнем с Вас, да Ви изслушаме, да разберем Вашите нужди в областта на застраховането и да намерим най-доброто решение за тях.

тони ханс инс

Нашите предимства

  • Лично и честно отношение към всеки клиент;
  • Персонално консултиране с цел откриване на оптималния застрахователен продукт за нуждите на клиента;
  • Посещение на място в удобно за клиента време.
  • Своевременно и приятелско обслужване.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.325 КЗ

 

ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” с ЕИК 121426577 със седалище и адрес на управление: 1612 гр. София, бул. „Цар Борис III”, № 72, ет. 2, ап. 3 /фирмено дело 7545 от 13.06.1997г. на Софийски Градски Съд Фирмено Отделение/ е застрахователен брокер с Разрешение на Комисия за финансов надзор за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република България: № 09-ЗБ от 04.08.2003г. и решение 542-ЗБ от 28.07.2006г. на КФН за вписване в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за Финансов Надзор на основание по чл. 30, ал. 1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор. Споменатите факти можете да установите чрез проверка в Комисията за финансов надзор с настоящ адрес: 1000 София, ул. Будапеща, № 16 , тел. +3592 94 04 999 или на интернет сайта и www.fsc.bg

В случай, че ползвателя на застрахователни услуги има оплакване от предоставяната от ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” услуга жалба може да бъде подадена на адрес: 1612 София, ул. „Хризантема” № 18-20 /вход от към улицата/ до г-н Иван Гумнеров или на електронна поща office@hans-ins.com и телефон 02/9801983. ЕТ “Ханс – Иван Гумнеров” се ангажира да получите отговор на Вашата жалба в 10 дневен срок на посочен от Вас адрес. Жалби срещу ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” могат да бъдат подавани пред Комисията за финансов надзор до Заместник председателя на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор” и други държавни органи, както и до Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество.

 ЕТ Ханс – Иван Гумнеров” не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Фирма „Ханс – Иван Гумнеров” е Едноличен Търговец и по тази причина е невъзможно застраховател или компания собственик на застраховател да притежават гласове в общото събрание или или дялове от капитала на застрахователния брокер.

При предоставяне на своите услуги ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров“ няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи. ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров“ дава съветите си въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки на база, на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за ползвателя на застрахователни услуги, а в изключителни случаи на специфични застрахователни изисквания ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров“ предоставя при поискване от ползвателя на застрахователни услуги имената на предлагащите въпросния застрахователен продукт застрахователни компании, за които извършва застрахователно посредничество.

Въз основа на информацията предоставена от потребителя на застрахователни услуги преди сключването на застрахователния договор ЕТ „Ханс – Иван Гумнеров” определя потребностите и изискванията на клиента си, както и основанията за дадените му съвети относно конкретна застраховка.